Is graffiti kunst?

Er heerst tegenwoordig nog steeds de nodige discussie over het feit of graffiti al dan niet kunst is. Jongeren zijn er voor te vinden om deze schilderijen of tekeningen verspreid over de stad in het straatbeeld op te nemen, maar vooral ouderlingen zijn daar flink tegen gekant.

De reden daarvoor is uiteraard niet ver te zoeken. Zij zien graffiti ook vandaag de dag nog steeds als een vorm van vandalisme en dat zorgt er voor dat ook artiesten vaak alles behalve warm worden onthaald, ten onrechte, want wanneer graffiti door een bekwaam persoon wordt aangebracht kan het wel degelijk een interessante meerwaarde betekenen voor de omgeving.

Het kunstmatige aspect van graffiti

Wanneer er door een graffiti-artiest een zogenaamde ‘piece’ wordt gemaakt dan betreft dit een grootschalige tekening die vaak wordt aangebracht op een complete muur. Het gaat om een kunstwerk waar vaak heel veel tijd en moeite wordt ingestopt en waarvan het eindresultaat het aanschouwen meer dan waard is. Vaak worden deze tekeningen geplaatst op speciale locaties die door het stadsbestuur zijn voorzien. Het kan daarbij gaan om buitenwijken, maar ook in het centrum van moderne steden kunnen dergelijke kunstwerken vaak worden aanschouwd.

Illegale graffiti

Hoewel graffiti dus absoluut gezien kan worden als een vorm van kunst is veel afhankelijk van het type en vooral ook van de plaats waar deze is aangebracht. Betreft het namelijk een daarvoor voorziene locatie of is de graffiti aangebracht op gebouwen, monumenten of voertuigen? In deze gevallen is er sprake van een misdrijf en kunnen de werken dus onmogelijk als kunst worden bestempeld.

Illegale graffiti wordt ook doorgaans nooit aangebracht door echte kunstenaars. Illegale graffiti aan uw gebouw of voertuig kunt u proberen zelf te verwijderen of u kunt vrijblijvend advies inwinnen over het laten verwijderen door een ervaren team van specialisten. Zie ook pagina illegale graffiti.

Wat kost gevelreiniging?

Achterhaal de exacte kosten voor het verwijderen van graffiti door gebruik te maken van onze offerte service. Laat uw gegevens achter en kom direct in contact met specialisten. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze pagina’s:

> Graffiti
> Graffiti en de gezondheid
> Graffiti en de wetgeving
> Graffiti en preventie
> Graffiti verwijderen
> Graffiti verwijderen beton
> Graffiti verwijderen glas
> Graffiti verwijderen hout
> Graffiti verwijderen kosten
> Graffiti verwijderen steen
> Gevelreiniging
> Illegale graffiti
> Is graffiti vandalisme?
> Milieuvriendelijke graffiti
> Waarom graffiti?
> Zelf graffiti verwijderen
> Offertes